Give Blood 30th July - Rhoi Gwaed 30ain Gorffenaf


Hospital’s in Wales need 450 donations daily just to sustain their regular operations and currently only 3% of the population donate so your help is priceless. Without you we could not continue to meet supply and demand. Thank you. Follow this link to book your place at a time that suits you 

 

Mae ysbytai ar draws Cymru’n angen 450 rhoddion bob ddydd i gynnal eu gweithrediadau rheolaidd a mae dim ond 3% o’r poblogaeth yn rhoi gwaed felly mae eich help yn werthfawr. Hebddo chi ni fyddai’n cwrdd a’r cyflenwad a’r galw. Diolch yn fawr. Dilynnwch y linc i fwcio amser sydd yn gyflaeus i chi

Rhoi Gwaed Give Blood

 
Add your event to the Town Council Web Site