Free Play Sessions for Children Aged 5 - 15yrs


The Purple Routes Play Project is a staffed open access play provision providing resources for children aged 5 – 15 years to play with in their local parks and open spaces. Resources include den making, arts and craft, sports equipment, soft play and junk modeling. The Purple Routes team are DBS cleared and have undergone safeguarding training. Purple Routes is not a childcare facility children can come and go as they please.

Darpariaeth chwarae mynediad agored a staffir yw Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor, sy’n darparu adnoddau i blant, rhwng 5-15 oed, i chwarae yn eu parciau lleol ac mewn lleoedd agored. Mae’r adnoddau’n cynnwys adeiladu ffeuau, celf a chrefft, offer chwaraeon, offer chwarae meddal a modelu sothach. Mae tîm Llwybrau Porffor wedi derbyn gwiriadau DBS ac maent wedi derbyn hyfforddiant diogelu. Sylwer: Nid cyfleuster gofal plant yw Llwybrau Porffor ac mae’r plant yn rhydd i fynd a dod fel y mynnant.

Thursday / Dydd Iau 1, 8, 15, 22, 29 March / Mawrth
3.15 – 5.00
Burry Port Park
Parc Porth Tywyn
Porth Tywyn

For further information please contact –
purpleroutes@cavs.org.uk or 01276 245586
www.purpleroutes.co.uk
Add your event to the Town Council Web Site