How to make a suggestion to the Community Forums - Shwd i cynnig syniad i'r Fforwmau Cymunedol


We know that some of you will have been unable to attend the Community Forum public meetings we held last week but that you have a contribution to make. Or perhaps you did attend but have since thought of something else to add. The Council are still taking your suggestions and applications, which you can drop off at our office or via email.
 
our offices are located at the following address: 
 
Burry Port Memorial Institue
Parc y Minos
Burry Port
SA16 0BN
 
or contact us via email using the subject "community forum"
 
info@pembreyburryport-tc.gov.uk
 

Rydym yn siwr na fydd pawb wedi gallu ymuno gyda ni yn ein cyfarfodydd cyhoeddus diweddar ond fod dal gennych cyfraniad i wneud. Neu'n bosib eich fod wedi meddwl am rhwbeth arall i ychwanegu. Mae'r Cyngor o hyd yn derbyn eich cynigion, syniadau a ceislenni naill a'i ar bapur yn y swyddfa neu drwy ebost.
 
Dyma'r cyfeiriad ar gyfer ein swyddfa:
 
Sefydliad Goffa Porth Tywyn
Parc y Minos
Porth Tywyn
SA16 0BN
 
neu cysylltwch gyda ni drwy ebost gan defnyddio y subject "Fforwm Cymunedol"
 
info@pembreyburryport-tc.gov.uk