CAU LLWYBR TROED DROS DRO Pwll Lludw, Gwarchodfa Natur Llwybr Arfordirol y Mileniwm TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE Ash Pit Pond, Millennium Coastal Path Nature Reserve